Nevesinje

Prijavljeno:

Riješeno:

Ocjena:

GOLDproblem photo
10/08/18

Oštećenja na asfaltu i trotoaru


Rupa na asfaltu. Ulica Milice Covilo.


problem photo
16/07/18

Ostalo


Zastavice okačene na žici izgledaju kao da je neko okačio veš. Jedna pocijepana druga zamotana treca prepolovljena. Sklonite ih izgledaju katasteofalno. Kako vam ne bode oči?


problem photo
10/03/18

Oštećenja komunalne opreme i igrališta


Odbojkasko igraliste na Jozovini, potrebna nova mreza i čišćenje terena.


problem photo
22/06/18

Prljavština i otpad


Ogromna količina pijeska i kamenja se nalazi na Malti. I prema ulici koja vodi na Šehovinu i na Begovinu i u Ciganansku mahalu. Naplaćujete komunalnu taksu a niste u stanju da očistite pijesak da se građani na koji se poklizalo nekoliko građana, neki i sa povredama.


problem photo
23/05/18

Kulturno-istorijski spomenici


Sat kula u centru grada stara oko 350 godina ne radi. Mislim da se vrijedi potruditi da proradi. Popravite je nije to skupo. Sramota je da imamo takvo nešto a da ne radi.


problem photo
13/03/18

Oštećenja na asfaltu i trotoaru


Poštovani, potrebno je nasuti makadamski put koji spaja naselje Šajbe i magistralni put Nevesinje-Berkovići. Oštećen je u toj mjeri da prolaz nije bezbjedan ni za pješake.


problem photo
27/04/18

Javna rasvjeta


Rasvjeta na šetalištu prema Gvozdu je takva da je više mraka. Popravite je.